Товариство організаційУчасників АТО ОдещиниЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО ПОДІЛЬЩИНИ

Увійдіть за допомогою:

МЕМОРАНДУМ

МЕМОРАНДУМ

ПРО ВЗАЄМОДІЮ ТА КООРДИНАЦІЮ

 

Громадські організації учасників АТО, інвалідів АТО та родин загиблих в АТО
(учасників російсько-української війни) Одещини (далі – Сторони):

усвідомлюючи необхідність спільних дій щодо виконання чинного законодавства України в розрізі забезпечення ветеранів бойових дій та членів сімей загиблих соціальними гарантіями; розробки нових дієвих механізмів забезпечення учасників бойових дій та сімей загиблих в АТО землею та житлом;

розуміючи важливість проблеми підвищення рівня медичного забезпечення сімей учасників ATO та членів сімей загиблих в АТО – медична допомога , психологічна реабілітація, санаторно – курортне лікування;

з метою налагодження співпраці між громадськими організаціями учасників російсько-української війни (антитерористичної операції на Сході України) та на основі прямих зв’язків між cторонами, на підтвердження свого інтересу до взаємодії та координації зусиль;

керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення відповідних результатів Сторони уклали даний Меморандум про взаємодію та координацію (далі – Меморандум), про наступне:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є взаємодія між Сторонами цього Меморандуму задля:

пошуку шляхів комплексного вирішення проблем учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих;

сприяння дотриманню прав учасників та членів сімей загиблих в антитерористичноі oпepaцiї на землю;

участь громадських ветеранських організацій в розробці та реалізації державних та міських програм по забезпеченню учасників антитерористичної oпepaцiї та членів сімей
загиблих на Сході України доступним житлом поліпшенню житлових умов,виплат грошових компенсацій;

сприяння дотриманню прав учасників антитерористичної oпepaцiї та членів сімей загиблих на соціальний захист: виплати сім’ям загиблих одноразової матеріальної допомоги на поховання з обласного бюджету, надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих та оголошених зниклими без вісти військових, надання щомісячної матеріальної допомоги дітям – батьки , яких знаходяться в зоні АТО тощо;

створення умов для повноцінної реінтеграції учасників антитерористичної операціі у суспільство;

проведення спільних інформаційних заходів у сфері соціально- правового забезпечення учасників ATO та членів їx сімей; та членів сімей загиблих в АТО

Стаття 2

Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, вставленої цим Меморандумом.

Стаття 3

Цей Меморандум є угодою про наміри і не тягне для жодної із Сторін жодних зобов’язань.
Кожна Сторона цього Меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між Сторонами.

Стаття 4

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до прийняття рішення про його скасування.

Стаття 5

У цей меморандум за потребою протоколом можуть бути внесені зміни та доповнення. Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між Сторонами.

P.S.:  ЗАПРОШУЄМО ПРИЄДНУВАТИСЬ ДО МЕМОРАНДУМУ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО.

Корисна інформація
Сайти організацій
книга пам’яті
memorial